WORKFLOW

Workflow handler om tilvejebringe de mest effektive forretningsgange og implementere en hensigtsmæssig IT-støtte hertil.

IT skal følge virksomheden, ikke omvendt

En virksomhed skal følge med udviklingen i sine omgivelser. Kunder stiller nye krav, staten laver nye regler, leverandører tilbyder nye produkter, uddannelser og certificeringer. På samme måde skal virksomhedens IT-systemer følge virksomheden, hvis ikke IT-systemet skal ende som lænker om virksomheden. Kravene til selve økonomisystemet kan være stabile over mange år, mens kravene omkring virksomhedens primære aktiviteter hele tiden udvikles.

Der kan skelnes mellem 2 typer fleksibilitet: 1) Brugsfleksibilitet og 2) Udviklingsfleksibilitet.

Brugsfleksibilitet

Brugsfleksibilitet betyder, at IT-systemet umiddelbart, her og nu, skal kunne matche variationerne i brugerens arbejdssituation. Brugeren kan fx have behov for at se og fastholde nogle bestemte data. Så nytter det ikke, at de pågældende data kun kan ses fordelt over et antal fastlåste skærmbilleder, som i øvrigt mestendels viser datafelter, som er irrelevante i situationen.

Linebytes imødekommer krav til brugsfleksibilitet ved bl.a. at give brugeren mulighed for

Tilpasningsfleksibilitet

Med "tilpasningsfleksibilitet" henvises til, at IT-systemet løbende skal kunne justeres, således at det matcher de behov, som udviklingen i omgivelserne, giver anledning til. Der vil i praksis ofte være behov for nye datafelter, nye måder at vise data på, nye funktioner og nye forretningsgange. Det skal være en reel mulighed at udvikle systemet. Dette betyder, at det skal kunne gøres indenfor en rimelig økonomisk ramme og på en måde, således at fremtidig opdatering af systemet ikke udelukkes.

Linebytes imødekommer tilpasningsfleksibilitet ved bl.a.:

Linebytes har i øvrigt indbyggede faciliteter til såvel import som eksport af data. Derfor er det let at integrere Linebytes med andre systemer.

Se det med egne øjne

Det er svært at beskrive mulighederne i Linebytes med nogle få ord. Det bedste er at se det med egne øjne. Derfor tilbyder Linebytes et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan undersøge mulighederne for at skabe bedre IT-støtte til aktiviteterne i din virksomhed.


Linebytes ApS,    Skovshovedvej 38,    DK-2920 Charlottenlund

Tlf: 39 63 67 78,    E-mail: mail@Linebytes.dk