SERVICE-MANAGEMENT

I servicevirksomheden er det vigtigt, at IT støtter en god, individuel og effektiv dialog med kunden samtidig med, at administration og styring af serviceopgaverne gøres nemt og effektivt. Der kan være stor forskel både på kunderne og på de opgaver som udføres for kunderne. Nogle opgaver kan være tilbagevendende mens andre opstår med kort varsel. Derfor skal IT-systemet kunne vise og behandle informationer forskelligt, tilpasset den aktuelle kunde og opgave.

Den gode servicevirksomhed er i stand til at give kunderne oplevelsen af at, de får en individuel behandling hvor der er godt styr på netop deres særlige forhold, samtidig med at virksomheden systematisk og effektivt styrer og afvikler serviceopgaverne internt. Dette kræver støtte fra et både effektivt og fleksibelt IT-system.

Linebytes støtter servicevirksomheden

Til den mindre og mellemstore servicevirksomhed er Linebytes en løsning som giver en god og effektiv IT-støtte omkring salg, marketing, leverancestyring, kampagner m.m. og som samtidig lader sig implementere indenfor en sikker og økonomisk attraktiv ramme.

Linebytes støtter bl.a. servicevirksomheden med.

Teamwork og kvalificeret dialog med kunderne

Linebytes er grundlæggende et fleksibelt system, som let lader sig tilpasse den konkrete anvendelse. Derfor er det muligt at få virksomhedens arbejdsgange omkring kunder og kundedata samlet til gavn for både effektiviteten og overblikket. Diverse ”manuelle” lister og noter kan undværes.


Linebytes ApS,    Skovshovedvej 38,    DK-2920 Charlottenlund

Tlf: 39 63 67 78,    E-mail: mail@Linebytes.dk